Česká republika » PRO PACIENTY

PRO PACIENTY

Světová zdravotnická organizace (WHO) nyní řadí alergická onemocnění na čtvrté místo mezi nejčastěji se vyskytujícími onemocnění na světě a domnívá se, že tato onemocnění představují „významný problém zdraví veřejnosti, pokud jde o kvalitu života, počet zameškaných dnů v práci nebo ve škole, výdaje na léky, nebo dokonce úmrtnost.”


V posledním desetiletí se alergická respirační onemocnění rozšířila do té míry, že v západních zemích dosáhla rekordní úrovně. Odhaduje se, že přibližně jedna ze čtyř osob vykazuje klinické symptomy alergie. Přibližně 90 milionů Evropanů a 65 milionů Američanů trpí alergickými respiračními onemocněními. [1]

V čem spočívá alergie

Alergie nebo spíše alergická odpověď je abnormální, nadměrná odpověď imunitního systému. Tato odpověď vzniká v důsledku kontaktu s látkou (alergenem), která je organismu cizí, ale sama o sobě není nebezpečná. Tudíž látka, která je pro většinu lidí úplně neškodná, vyvolává patologickou alergickou odpověď u senzibilizovaných subjektů.

 
Alergie může postihnout oči, kůži a dýchací cesty, včetně nosní dutiny a průdušek.

[1] Masoli et al. Allergy 2004; 59(5): 469-78; Aas et al. 1997 European Allergy White Paper: Allergic Diseases as a Public Health Problem, Leynaert JACI 2000.

To top