Česká republika » Média » Novinky

Detaily

07.12.15

TISKOVÁ ZPRÁVA - STAŽENÍ PRODUKTŮ PRO ALERGENOVOU IMUNOTERAPII

 

Datum: 7. prosince 2015

Londýn (UK) – Stallergenes Greer plc („Společnost“), biofarmaceutická společnost zaměřená na léčbu respiračních alergií, dnes oznámila, že její dceřiná firma Stallergenes SAS („Stallergenes“) započala se stahování produktů pro alergenovou imunoterapii, které byly odeslány z Anthony (Francie) po 13. srpnu 2015.

Ve Francii je toto stažení produktů řízeno na základě krizového plánu, odsouhlaseného ve spolupráci s Francouzským Zdravotním Úřadem (ANSM). V ostatních zemích bude odpovídající postup projednán a dohodnut s lokálním zdravotním úřadem.

Toto rozhodnutí vyplývá z oznámení, které Stallergenes obdržel 2. prosince 2015 od Francouzského Zdravotního Úřadu (ANSM), toto oznámení je důsledkem některých technických problémů, které vyvstaly po spuštění nového IT systému v srpnu 2015. 

K obnovení výroby by mělo dojít ve chvíli, kdy budou všechny nedostatky nového IT systému společnosti odstraněny a veškeré připomínky ANSM budou uspokojivě splněny.

Společnost plně spolupracuje s příslušnými zdravotními orgány s cílem dosáhnout rychlého obnovení výroby a distribuce v továrně v Anthony. Pacienti a jejich lékaři jsou nejvyšší prioritou pro společnost Stallergenes a společnost bude s nimi úzce spolupracovat, aby se minimalizoval dopad na léčbu pacientů.

Francouzský zdravotní úřad doporučil, že alergenová imunoterapie je chorobu modifikující léčba a má střednědobé až dlouhodobé účinky, zdravotní riziko pro pacienta z důvodů přerušení léčby vyplývající ze stažení výrobků je nepravděpodobné.

V zájmu transparentnosti Stallergenes informuje lékaře, kteří předepisují produkty v dotčených zemích, o stažení produktů.

Pacienti a lékaři, kteří mají otázky, mohou kontaktovat call centrum Stallergenes  na následujících bezplatných číslech (v jazycích Fr, Aj, It, Es, De, Ru, Po):

Lékaři : 00 33 805 560 313

Pacienti : 00 33 805 560 314

O  SPOLEČNOSTI STALLERGENES GREER PLC

Společnost Stallergenes Greer plc se sídlem v Londýně (UK) je celosvětovou společností, která se specializuje na diagnostiku a léčbu alergií vývojem a komercionalizací produktů pro alergenovou  imunoterapii a na služby. Stallergenes Greer plc je mateřskou společností GREER Laboratories, Inc. (s registrací v USA) a Stallergenes S.A.S. (s registrací ve Francii).

Obchodní informace:

Jméno: Stallergenes Greer

ISIN ( (International Securities Identification Number - mezinárodní identifikační číslo akcií): GB00BZ21RF93 1 - Ticker (burzovní symbol): STAGR

ICB (Industry Classification Benchmark - průmyslové klasifikační referenční údaje): 4577

Trh: Euronext Paris regulovaný trh

Další informace jsou k dispozici na http://www.stallergenesgreer.com

Tento dokument (včetně informací uvedených v odkazech v tomto dokumentu), ústní zprávy a jiné informace publikované společností obsahují zprávy, že jsou nebo mohou být výhledové s ohledem na finanční situaci a/nebo výsledky hospodaření a obchodů společnosti. Tyto zprávy mohou být identifikovány užitím výhledové terminologie jako „věříme“, „očekává se“, „projektuje se“, „předpokládá se“, „předpovídáme“, „mělo by“, „plánujeme“, „může být“ nebo negací některých těchto výrazů nebo jejich různými variacemi nebo srovnatelnou  terminologií, která indikuje očekávání nebo víru v budoucí události. Tyto výhledové zprávy zahrnují rizika a nejistoty , protože jsou závislé na okolnostech, které nastanou v budoucnosti a vztahují se k událostem v budoucnosti.  Aniž bychom vyčerpali všechny možnosti, takové faktory zahrnují ekonomické a obchodní podmínky včetně právních a výrobkových hodnotících položek, kolísání měn a požadavků a změn v konkurenčních faktorech. Tyto a další faktory jsou detailněji popsány v našich prospektech sestavených společností French Autorite des marches financiers  (Úřad pro finanční trhy ve Francii) dne 3. Září 2015. Skutečné výsledky se v důsledku různých faktorů mohou lišit od výsledků uvedených ve výhledových zprávách. Zprávy jsou chráněny, jak je požadováno platnými právními předpisy, ani společnost, ani jiná osoba nedisponuje žádnou povinností aktualizovat tyto výhledové zprávy nebo upozorňovat jakoukoliv osobu na každou takovou aktualizaci.

__________________________________________________________________________________
Kontakty:

Vztahy s investory a analytiky

Peter Bühler

Finanční ředitel

Tel.: +33 1 55 59 23 22

E-mail: investorrelations@aresallergyco.com

Mediální kontakt

Lise Lemonnier

Ředitelka pro veřejné záležitosti a komunikaci

Tel.: + 33 1 55 59 20 96

E-mail: llemonnier@stallergenes.com

Agentura pro kontakt s médii

Brunswick Group

Robin Wrench / Agnes Catineau

Tel: +44 (0) 20 7404 5959

       +33 (0)  6 19 17 16 67

Email: stallergenesgreer@brunswickgroup.com