Česká republika » Právní prohlášení

Právní prohlášení

Standardní podmínky pro užívání této webové stránky;

 

Tyto stránky můžete používat pouze tehdy, souhlasíte-li s níže uvedenými podmínkami:

1.   Obsah stránek je chráněn platným autorským právem a je majetkem společnosti Stallergenes.

Žádná část těchto stránek se nesmí kopírovat, šířit, duplikovat, stahovat, upravovat, přizpůsobovat nebo používat, ať již vcelku nebo částečně v žádném sdělovacím prostředku jakéhokoli druhu, kromě jediné kopie pro osobní, soukromé a nekomerční využití.

Společnost Stallergenes si vyhrazuje právo podat právní žalobu v případě jakéhokoli porušení svých autorských práv.

Společnost Stallergenes neodpovídá  za změny textu, grafiky, zvuku nebo videočástí, které se objeví na obrazovce kvůli vybavení uživatele. 

2.  Společnost Stallergenes má vlastnické právo ke všem ochranným známkám, značkovým názvům, servisním značkám, logům a názvům společnosti uvedeným na těchto stránkách, které jsou chráněny ve Francii a ve všech zemích celého světa.

 

3.  Informace, zejména finanční informace šířené na těchto stránkách, se nesmějí za žádných okolností považovat za pobídku k investování, protože jsou pouze informativního charakteru.

Obsah internetových stránek stallergenes.com se nabízí pouze jako informace a nemůže nahradit lékařskou radu. Informace o produktech zde uvedených nenahrazují léčebné pokyny vašeho lékaře. Před použitím jakýchkoli zmíněných produktů na této webové stránce je třeba poradit se se zdravotnickým odborníkem. Prostřednictvím těchto internetovách stránek se nesděluje diagnóza ani neposkytují lékařské rady.

Informace o produktech uvedené na internetových stránkách stallergenes.com se podávají celosvětově. Nicméně některé zde uvedené informace se mohou týkat produktů distribuovaných pouze v některých zemích; v jiných zemích mohou být takové produkty distribuovány pod jinou obchodní značkou. Tyto produkty pak podléhají předpisům, které jsou v jednotlivých zemích odlišné.

 

4.   Tyto internetové stránky mohou obsahovat propojení nebo odkazovat na jiné webové stránky. Společnost Stallergenes neručí za obsah jiných webových stránek a není odpovědná za jakoukoli škodu vzniklou používáním obsahu těchto webových stránek. Propojení na jiné webové stránky se poskytují pouze pro pohodlí uživatele těchto stránek.

 

5. S výjimkou ustanovení odstavce 6 standardních podmínek používání těchto internetových stránek podle platného práva a s ohledem na vlastnosti sítě Internet společnost Stallergenes nezaručuje, že se zprávami odeslanými elektronickou poštou na tyto webové stránky nebo společnosti Stallergenes bude vždy zacházeno jako s důvěrnými, a od společnosti Stallergenes se nesmí požadovat, aby zabránila jejich reprodukování, zveřejňování nebo využívání k jakémukoli účelu nebo jakýmkoli způsobem. Aniž by tím byly ovlivněny níže uvedené podmínky, výslovně povolujete společnosti Stallergenes, aby využívala obsahu takových sdělení, včetně myšlenek, koncepcí a technik oznámených v souvislosti s nimi, zejména s úmyslem navrhovat, vyrábět a prodávat zboží a služby.

 

6.Společnost Stallergenes využije osobní údaje poskytnuté prostřednictvím těchto internetových stránek pouze při odpovědích na Vaše otázky a nebude tyto osobní údaje sdělovat žádné třetí straně.

Protože zprávy odeslané elektronickou poštou a uložené ve společnosti Stallergenes mohou obsahovat osobní údaje odesílatele, sdělujeme Vám, že máte právo na přístup k jakýmkoli osobním údajům odeslaným společnosti Stallergenes a že je můžete upravovat, opravovat a vymazávat v souladu s francouzským zákonem o ochraně osobních údajů ze 6. ledna 1978. Chcete-li tohoto práva využít, kontaktujte společnost  Stallergenes, 6 Rue Alexis de Tocqueville, 92183 Antony Cedex (Francie) nebo elektronickou poštou (e-mail).

7.  Odesílatel jakékoli zprávy elektronické pošty na tyto internetové stránky nebo společnosti Stallergenes odpovídá za přesnost a pravdivost obsahu takové zprávy a poskytnutých informací.

 

8.  Společnost Stallergenes se snažila postupovat s nejvyšší péčí při sběru a zadávání údajů, kontrole přesnosti a aktualizaci informací poskytnutých na těchto internetových stránkách. Mohou se však vyskytnout chyby, nepřesnosti, vady nebo opomenutí.

Společnost Stallergenes proto nenese odpovědnost za jakoukoli přímou nebo nepřímou ztrátu, bez ohledu na její příčinu, původ, povahu nebo důsledek.

9.  Tyto internetové stránky jsou provozovány jako služba osobám, které je navštěvují. Společnost Stallergenes si vyhrazuje právo odstraňovat, upravovat nebo doplňovat zde poskytnuté informace a/nebo definitivně či dočasně kdykoli z jakéhokoli důvodu bez předběžného upozornění uzavřít celé toto webové místo nebo jeho část.

10.  Právní informace

Podmínky pro použití obrázků:

Obrázky, které jsou k dispozici on-line na internetovách stránkách  stallergenes.com, jsou vlastnictvím společnosti STALLERGENES.

Společnost STALLERGENES dává tyto obrázky zdarma k dispozici a jejich použití je přísně omezeno na osobní užití nebo na využití odborníkem k ilustraci při zpracování prezentací lékařem nebo přípravě článků pro tisk. 


Každé jiné komerční využití a/nebo reklama jsou zcela zakázány.

K použitým obrázkům je třeba připojit poznámku “STALLERGENES property” (vlastnictví společnosti STALLERGENES”).

Mohou se prodávat, upravovat nebo používat jiným způsobem, než jak je uvedeno.


Vydavatel internetových stránek:

Stallergenes Czech & Slovak Republic
Křenova 7, Prague 6, 162 00
Czech Republic
Tel:          +420 222 515 342
Fax:         +420 222 518 096
Kontaktovat


Hosting webového místa: