Česká republika » PRO PACIENTY » Slovník

A

A B C D E F G H  I J K L  M N O PR S T U V W X Y Z

 

Alergen

Látka, jež vyvolává alergickou odpověď. Nejčastějšími alergeny jsou různé typy pylů, roztoči, zvířecí chlupy a kožní odpad a jed blanokřídlého hmyzu. Většina z těchto běžných alergenů obsahuje celou řadu různých antigenů.

Alergenová imunoterapie

Způsob léčby alergie podáváním (buď topickou aplikací pod jazyk či podkožní injekcí) zvyšujících se dávek vysoce purifikované formy relevantního alergenu do té doby, než na něj tělo přestane reagovat. Toto je jediný skutečně příčinný (kauzální)  léčebný způsob alergického onemocnění (vedle vyhýbání se alergenu). 

Alergie

Nadměrná odpověď imunitního systému zaměřená proti látce, která je považována za organismu cizí (tj. antigen, ačkoli v tomto případě je označován jako alergen). Existuje mnoho různých forem alergie, např. na pyly, plísně, roztoče, zvířecí epitelie, hmyz, potraviny apod.

Alergolog

Lékař se speciální odborností a zkušenostmi v oblasti alergologie a léčby alergií, který je tudíž kvalifikován stanovit přesnou diagnózu a předepsat alergenovou imunoterapii.

Anafylaktický šok

Mimořádně závažná systémová alergická odpověď, která, pokud není okamžitě léčena, může vést ke kardiovaskulárním potížím. Je nutné naléhavě podat injekci adrenalinu 

Antigen

Cizí determinant, jenž po vstupu do organismu může u normálních subjektů vyvolat odpověď imunitního systému. Tato odpověď imunitního systému může být humorální (tj. vede k tvorbě protilátek) nebo buňkami zprostředkovaná (tj. zahrnuje aktivaci T lymfocytů).

Antihistaminikum

Lék, který má opačný účinek než histamin a tlumí alergickou odpověď.

Astma

Jsou pro něj typické dýchací potíže, zvláště při výdechu, spolu s dušností a kašlem, často intenzivnějšími v noci.

Atopie

Vrozená dispozice ke vzniku alergického onemocnění. Projevy mohou zahrnovat alergickou rinitidu, alergické astma, atopický ekzém nebo nějakou formu alergie na potraviny.