Česká republika » PRO PACIENTY » Alergeny

Alergeny

Alergeny jsou přirozené složky prostředí. Předpokladem poradenství i léčby je identifikace zdrojů alergenů zodpovědných za symptomy alergie.
Bylo identifikováno několik set zdrojů alergenů, které mohou mít sezónní nebo celoroční výskyt.

Sezónní

Pyly a rostlinné zdroje alergenů: příklady

Pyly trav: srha, bojínek, tomka, lipnice
Pyly stromů: bříza, líska, olše, habr
Pyly plevelů: pelyněk, ambrózie, drnavec 

 

 

Celoroční

Roztoči: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinea

Zvířecí srst (epitelie):
kočky
psi
                                                                        
Plísně a houby:

Alternaria alternata

Jed hmyzu: vosa, včela, sršeň