Česká republika » PRO PACIENTY » Alergenová imunoterapie

Alergenová imunoterapie

Alergenová imunoterapie nyní představuje jedinou léčbu zaměřenou na samotnou příčinu alergie. Tento druh léčby, který dříve zcela závisel na osobní zkušenosti lékaře, je dnes přísně diktován Mezinárodním konsenzem, koordinovaným Světovou zdravotnickou organizací.

Podstatou alergenové imunoterapie je podávání zvyšujících se dávek alergenů pro obnovu normální funkce imunitního systému a snížení významnosti symptomů alergické reakce.

Postupy pro alergenovou imunoterapii  přesně vymezují:

- indikace (ne pro všechny formy alergie, všechny alergeny a všechny pacienty se tento přístup hodí);
- vedení léčby (u tak dlouhého a náročného postupu je spolupráce pacienta nezbytná).

 

Alergenová imunoterapie tvoří základ léčby alergie.

 

Alergenová imunoterapie umožňuje předejít rozvoji alergické rinitidy do astmatu a také pomáhá bránit vzniku senzibilizace na další alergeny. 
Její účinek spočívá ve snížení vnímavosti pacienta vůči alergenu a tím i výskytu alergické odpovědi.


Jak alergenová imunoterapie funguje?

Alergenová imunoterapie probíhá ve dvou fázích:

       • Iniciální léčba spočívá v podávání postupně se zvyšujících dávek alergenu.

       • Udržovací léčba spočívá v pravidelném a dlouhodobém užívání příslušné dávky alergenu. V souladu s doporučeními WHO trvá alergenová imunoterapie 3 až 5 let.

Jak léčba vypadá?

Alergolog je jedinou osobou, která je způsobilá předepisovat tuto formu léčby a dohlížet na její průběh. Alergenová imunoterapie vyžaduje důkladnou znalost alergického onemocnění.


Podávání léčebného alergenu je možné dvěma způsoby:

Subkutánní podání: alergen je aplikován subkutánní (podkožní) injekcí do horní oblasti paže mezi loktem a ramenem. Injekce jsou bezbolestné a musí být aplikovány alergologem. Po injekci následuje 30minutové sledování pacienta v ordinaci.

 


Sublingvální podání: tento způsob podání je novější, ale jeho výsledky jsou podobné jako u podání subkutánní injekcí. Podání alergenu probíhá doma, ráno před snídaní, tak, že se alergen(y) ve formě kapek nebo tablet aplikují přímo pod jazyk a nechají se tam působit 2 minuty. K dosažení optimální účinnosti léčby je nutné dodržovat předepsaný režim léčby.

 

 

 

 

 

 

 

To top